Udgivelser

Nedenfor præsenteres bøger og andre udgivelser forfattet af hjemmesidens ophavsmand.

Først et overblik:

 • Anne Marie Telmányi, særtryk

 • Carl Nielsen-parrets kunstsamling

 • Anmeldelse af Carl Nielsen-parrets kunstsamling

 • Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen

 • Fyns Kunstmuseum

 • Sanderumgaards romantiske have – Set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800

 • Skønhed og skrøbelighed: Værker af billedhuggeren J.A. Jerichau fra museets samling
 • Anne Marie Telmányi, særtryk

  af Anne Christiansen, 1/3 2016

  Om bogen:

  Da maleren Anne Marie Telmányi i 1983 døde i en alder af 90 år uden at efterlade sig ægtefælle, børn eller andre nære slægtninge, havde hun bestemt, at størstedelen af hendes efterladte formue skulle gå til oprettelse af en fond, Anne Marie Telmányi født Carl-Nielsen’s Fond til støtte for kvindelige billedkunstnere over 40 år. Formuen hidrørte i alt væsentligt fra Anne Marie Telmányi’s arv efter forældrene, billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen og komponisten Carl Nielsen. Fondens kapital er siden vokset betydeligt i kraft af, at en del af fondens arv bestod i 1/3 af ophavsrettighederne til Carl Nielsens mange kompositioner. Fonden har derigennem fået mulighed for blandt andet at uddele et af Danmarks største hæderslegater specielt til kvindelige billedkunstnere.

  Bog Anne Marie Telmanyi Cover 2016-03-01

  Årsagen til Anne Marie Telmányi’s ønske om særligt at tilgodese kvindelige billedkunstnere var ikke blot hendes egen baggrund som maler, men lige så fuldt at hun stod ved siden af sin mor, da denne i 1916 var medstifter af Kvindelige Kunstneres Samfund, som de begge gennem resten af deres liv knyttede sig fast til. Anne Marie Telmányi kendte samtidig fra sig selv de særlige udfordringer, som kvindelige kunstnere i konkurrence med mandlige kunne have med at opnå anerkendelse og indflydelse, en udfordring, som på mange måder består endnu i hundredåret for stiftelsen af Kvindelige Kunstneres Samfund.

  Smudsomslag – Anne Marie Telmanyi, 2016.pdf

  Smudsomslag - Anne Marie Telmanyi, 2016
  Smudsomslag – Anne Marie Telmanyi, 2016

  Særtryk – Anne Marie Telmanyi, 2016.pdf

  Særtryk - Anne Marie Telmanyi, 2016
  Særtryk – Anne Marie Telmanyi, 2016

  Carl Nielsen-parrets kunstsamling

  af Anne Christiansen, 09.12.2015

  Om bogen:

  Carl Nielsen-parret fik gennem årene mange gode kunstnervenner, som i tidens løb forærede dem talrige gaver i form af egne kunstværker. Men også parrets kunstneriske datter Anne Marie Telmányi bidrog med arbejder til hjemmets prydelse, ligesom parret købte en del værker på udstillinger og kunstauktioner.Anne Marie Brodersen blev udlært privat hos en billedhugger, da kvinder dengang ikke havde adgang til Kunstakademiet. Alligevel lykkedes det hende at gøre sig gældende blandt de bedste af sine mandlige kolleger. Således blev hun den første kvinde i verden til at udføre to af billedhuggerkunstens allermest prestigefyldte opgaver: bronzedøre til en katedral og en rytterstatue af en konge.

  En betydelig del af Carl Nielsen-parrets indbo endte efter deres død hos nævnte datter, som testamenterede hovedparten af arven samt mange af sine egne værker til Carl Nielsen Museet, der åbnede i 1988.

  I nærværende bog sættes der for første gang fokus på Carl Nielsen-parrets righoldige kunstsamling. De mange malerier, grafiske arbejder, skulpturer og kunsthåndværk belyses ud fra parrets sociale relationer til de pågældende værkers skabere, ligesom rammerne om samlingen – det vil sige parrets i alt syv boliger i København – inddrages i behandlingen.

  Bogomslag - Carl Nielsen-parrets Kunstsamling. 2015

  Anmeldelse af Carl Nielsen-parrets kunstsamling

  Annette Hyllesteds anmeldelse i Fyens Stiftstidende’s kulturtillæg den 05.02.2016 af Anne Christiansens bog Carl Nielsen-parrets kunstsamling

  Anmeldelse af Carl Nielsen parrets kunstsamling, af Annette Hyllesteds – Fyens Stiftstidende’s 05.02.2016.pdf

  Anmeldelse af Carl Nielsen parrets kunstsamling, af Annette Hyllesteds - Fyens Stiftstidende’s 05.02.2016


  Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen

  af Anne Christiansen, 4/12 2011

  Om bogen:

  Anne Marie Carl-Nielsen (født Brodersen) kom til verden i 1863 som datter af et
  velstående proprietærpar i Sdr. Stenderup ved Kolding. I kraft af sine evner og
  stålsatte karakter fik hun lov til at uddanne sig som billedhugger, selv om forældrene hellere havde set, at hun – ligesom sin søster og de fleste unge kvinder fra samme samfundslag – forberedte sig til en fremtid som husmoder.

  Anne Marie Brodersen blev udlært privat hos en billedhugger, da kvinder dengang ikke havde adgang til Kunstakademiet. Alligevel lykkedes det hende at gøre sig gældende blandt de bedste af sine mandlige kolleger. Således blev hun den første kvinde i verden til at udføre to af billedhuggerkunstens allermest prestigefyldte opgaver: bronzedøre til en katedral og en rytterstatue af en konge.

  Som ung gjorde Anne Marie Brodersen sig bemærket ved sine livfulde skildringer af landbrugets dyr, som hun var vokset op med. Hendes særlige talent gjorde hende også til en skattet portrætkunstner.

  I 1891 mødte Anne Marie Brodersen kapelmusikeren Carl Nielsen, der som bekendt udviklede sig til at blive en verdensberømt komponist. De to forelskede sig hovedkulds i hinanden, mens de begge var på studieophold i Paris. Ganske uortodokst tog de på bryllupsrejse, før de var blevet gift. Hurtigt satte Anne Marie, nu med efternavnet Carl-Nielsen, tre børn i verden, men fortsatte ufortrødent sit kunstneriske virke uden hensyntagen til samtidens forventninger til hende om først og fremmest at agere hustru og moder.

  Bogomslag - Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen.

  Gennemgående bakkede Carl Nielsen op om sin kones karriere, selv om det undertiden faldt ham svært at undvære hende under hendes mange og ofte langvarige ophold langt hjemmefra. Da Anne Marie Carl-Nielsen i 1914 opdagede, at hendes mand i årevis havde været hende utro, ville hun skilles. Efter syv-otte års separation fandt parret dog sammen igen.

  Anne Marie Carl-Nielsen høstede megen anerkendelse for sine kunstværker såvel
  herhjemme som i udlandet. Således fik hun den sjældent uddelte kongelige
  hæder Ingenio et arti (latin for: For viden og kunst), mens kollegerne i Kunstakademirådet påskønnede hendes faglige dygtighed med Thorvaldsen-Medaillen.

  Kort efter sin 80-års fødselsdag blev Anne Marie Carl-Nielsen alvorligt syg og
  kom sig aldrig rigtigt igen. Hun døde i 1945 som en meget velhavende kvinde og efterlod sig en stor produktion af blandt andet dyrestatuetter, portrætbuster og –
  medaljoner samt flere offentlige monumenter – herunder to til minde om Carl Nielsen.

  Anne Marie Carl-Nielsen har selv kun skrevet ganske lidt om sit liv, men hendes
  yngste datter, Anne Marie Telmányi, udgav i 1965 sine erindringer om forældrene i Mit barndomshjem, og i 1979 udkom hendes bog om moderen. Efterfølgende fåtallige udgivelser om billedhuggeren baserer sig i vid udstrækning på disse noget skønmalende publikationer, der er ret upræcise med hensyn til faktuelle oplysninger.

  Formålet med nærværende udgivelse om Anne Marie Carl-Nielsen har derfor været at tilvejebringe et mere nuanceret billede af hende. Den umiddelbare anledning har været 150-året for hendes fødsel. Generelt har det dog ligget Odense Bys Museer på sinde at tilvejebringe den første forskningsbaserede biografi om den markante danske og internationalt anerkendte billedhugger. Det righoldige stof er angrebet ud fra en overordnet kunsthistorisk synsvinkel med inddragelse af relevante aspekter inden for samfunds-, kultur- og kvindehistorie for på denne måde at få indblik i Anne Marie Carl-Nielsens liv og værk. 

  Smudsomslag – Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen. 2013.pdf


  Fyns Kunstmuseum

  af Anne Christiansen, 2/5 2011

  Om bogen:

  Om Fyns Kunstmuseums mæcener og erhvervelsespolitik samt om museets samling.

  Bogomslag - Fyns Kunstmuseum.