Paradisisk have på Fyn

Eva Pohl´s anmeldelse af “Sanderumgaards Romantiske Have” i Berlingske Tidende fredag d. 2 juli 2010.

HAVEARKITEKTUR. Det er ikke ny erkendelse, at haven er husets mest attraktive rum. Grøn herlighedsværdi og harmoni i C. W. Eckersbergs malerier gør bogen »Sanderumgaards Romantiske Have« til en nydelse.

Den endnu ikke færdiguddannede C, W., Eckersberg malede en række malerier af haven ved hofmarskal og kammerherre Johan Bülows gods, Sanderumgaard på Fyn, med den tætte forbundethed mellem lysthuse, mindesmærker og natur, hvor bl.a. et organisk slynget kanalsystem giver spejlinger og atmosfære, Den godt 200 år gamle, romantiske have — som regnes for en af de 30 mest umistelige, privatejede herregårdshaver herhjemme – er netop åbnet for publikum efter gennemgri: bende renovering. Anne Christiansen fremhæver i bogen, at flere fine tegninger af Sanderumgaards have med hus, træbevoksning og en enkelt med regnbue, i Statens Museum for Kunsts samling, er af Eckersberg og ikke af J. F. Clemens.

/ EVA POHL

4 Stjerner
ANNE CHRISTIANSEN: »Sanderumgaards Romantiske Have — set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne 0. 1800«. 132 s, 148 kr. Odense Bys Museer. Udstillingen »Sanderumgaards Romantiske Have« vises på Fyns Kunstmuseum til 26. sep. Den Romantiske Have, Sanderumgaardsvej 150. Odense. Tirs.—søn. 11-17. Til 30. sep.

Download avis udklip som pdf

Sanderumgaards romantiske have. 2010

– Set med Eckersbergs og andre kunstneres øjne o. 1800.

I 1793 blev hofmarskal og kammerherre Johan Bülow (1751-1828) forvist fra sin ansættelse ved hoffet, hvorpå han flyttede til sit nyligt erhvervede, noget forsømte gods, Sanderumgaard på Fyn. På baggrund af blandt andet sin botaniske interesse og sit førstehånds kendskab til det nye, romantiske haveanlæg ved Marienlyst Slot gav han sig straks i kast med at omlægge sin egen have. Det foregik ligeledes efter engelsk mønster i landskabelig stil med snoede stiforløb, der gav den vandrende udsyn til stadig nye og afvekslende scenerier med rigt varieret beplantning, lysthuse og monumenter, der var opført på passende afstand af hinanden, hvor vand i form af slyngede kanaler og damme krydrede billedet med stemningsfulde spejlinger af himmel, skyer og trækroner.

Da Bülow selv var en habil kunstner, og da han siden ungdommen havde samlet på kunst, inviterede han igennem årene en række kunstnere til sit fynske paradis med henblik på, at de skulle forevige dette og hint afsnit af haven. Således udførte J.F. Clemens blandt andet en serie på tolv kobberstik for godsejeren, mens den endnu ikke færdiguddannede C.W. Eckersberg, der siden blev kendt som ‘den danske malerkunsts fader”, malede en suite prospekter af haven. Mens disse malerier alene var møntet på at pryde Bülows hjem, sigtede de reproducerbare kobberstik tillige mod et kunst- og haveinteresseret publikum, hvorved kendskabet til den forsmåede godsejers virke kunne udbredes og hans renommé heles.

De nuværende ejere af Sanderumgaard, kammerherreparret Susanne og Erik Vind, har siden starten af 2000tallet arbejdet ihærdigt på renovering af herregårdens have i overensstemmelse med Bülows nu 200 år gamle intentioner. Helt i stil med den gæstfrihed hofmarskalen lagde for dagen, har familien Vind fra foråret 2010 givet offentligheden adgang til Sanderumgaards Romantiske Have.

Forlaget Odense Bys Museer
131 sider, illustreret
ISBN 978-87-87345-33-0

Anmeldelser

Læs anmeldelsen
Eva Pohl´s anmeldelse af “Sanderumgaards Romantiske Have” i Berlingske Tidende fredag d. 2 juli 2010.

Læs anmeldelsen
Peter Michael Hornung´s anmeldelse af “Sanderumgaards Romantiske Have” i Politiken mandag d. 13. september 2010.

Skønhed og skrøbelighed. 2003

Værker af billedhuggeren J.A. Jerichau fra museets samling.

Købmandssønnen Jens Adolf Jerichau kom til verden i 1816 i Assens og voksede op dér. Med baggrund i sit kunstneriske talent blev han optaget på Kunstakademiet i København med henblik på at blive maler, men skiftede undervejs i studiet mening til fordel for billedhuggerkunsten. Uden at have afsluttet sin uddannelse lykkedes det ham takket være gode forbindelser at komme til Rom i 1838 og at få arbejde i Bertel Thorvaldsens værksted. Jerichau fulgte i den verdensberømt, nyklassicistiske mesters fodspor og blev snart selv en anerkendt kunstner. Efter omkring ti år vendte Jerichau hjem til København for at blive professor ved Kunstakademiet, men opholdt sig resten af livet periodisk i Rom, hvor han havde beholdt sit atelier.

Da Jerichau døde i 1883, skulle hans atelier i Italien tømmes. Omkring dette tidspunkt blev der etableret flere museer herhjemme, blandt andet i Odense. Udgangspunktet var en større privat, arkæologisk samling og en mindre naturhistorisk, som kommunen overtog og opførte en ny bygning til at huse sideløbende med, at man som den største by i provinsen også havde ambitioner om at få en kunstsamling. Til etablering af denne fik man en del midler fra staten på betingelse af, at man rådførte sig med konservator ved de kongelige samlinger, billedhuggeren Rasmus Secher Malthe, der også ydede konsulentbistand til andre nye museer. Malthe havde været assistent hos Jerichau og medvirkede til fordeling af dennes originalværker i gips fra atelieret i Rom til blandt andet kunstafdelingen på museet i Odense.

Jerichaus 18 originalmodeller i gips fik snart følge af gipsafstøbninger af flere danske billedhuggeres skulpturer, der alle fik plads i en stor og højloftet skulptursal opført til formålet i 1898. Der stod de mange værker indtil o. 1950, da funktionalismen med dens krav om blandt andet materialeægthed fik de sene 1800-tals gipser til at syne bedagede. I Odense – som på mange andre museer – flyttede man disse værker på magasin for at give plads til moderne kunst. Denne tilsidesættelse og gentagne flytninger satte sine tydelig spor på værkerne af det skrøbelige materiale, hvilket Fyns Kunstmuseum i 2002-03 søgte at råde en smule bod på, i første omgang over for Jerichaus originale modeller i gips. De blev konserveret og i 2003 viste på udstillingen Skønhed og skrøbelighed i museets skulptursal, hvor de tidligere havde stået. Skulpturernes motiver, deres historie og omskiftelige tilværelse blev præsenteret sideløbende med Jerichaus liv og virke i en ledsagende, lille katalogbog.

Udgivet af Fyns Kunstmuseum 2003
64 sider, illustreret
ISBN 87-7838-791-4